Em giúp việc dễ thương phục vụ cậu chủ

Vào TitDam.Com nếu web bị chặn không xem được
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Em giúp việc dễ thương phục vụ cậu chủ. Nhưng trước khi tôi có thể xử lý những gì đang xảy ra, tôi thấy mình đạt cực khoái và rên rỉ lớn. Tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ đánh thức mọi người, rồi khoái cảm xâm chiếm cơ thể tôi. Anh tiếp tục liếm và ăn thịt tôi khi cơ thể tôi chia sẻ từng đợt khoái cảm. Khi tôi đã làm xong, anh ấy đến hôn tôi, và đưa lưỡi anh ấy vào sâu trong miệng tôi.